• Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2014

  Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia thi tuyển...

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển công...

 • diem moi thu tuc hanh chinh thue co hieu luc tu 01-09-2014

  Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế có hiệu lực từ 01/9/2014...

  Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệ...

 • Nop thue XNK

  Quy định thủ tục kê khai, thu nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

  Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 126/2014/T...

 • Giai dap thong tu 39-2014-TT-BTC

  Giải đáp một số nội dung xung quanh Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn...

  (TCKT) - Từ ngày 9/7/2014 đến ngày 11/7/2014 và từ ngày 16/7/2014 đến ngày 18/7/...

Hot Stuff

Kế toán - Kiểm toán

Sai sót trong báo cáo tài chính

6 lỗi sai sót trong báo cáo tài chí...6 September 2014

6 lỗi sai sót trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp Sai sót liên quan đến bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động kinh...

Hệ thống văn bản

Ứng dụng hỗ trợ

iHTKK 3.0.0

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống...25 August 2014

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ th...

Kiến thức - Kỹ năng

Điểm tin

diem moi thu tuc hanh chinh thue co hieu luc tu 01-09-2014

Những điểm mới trong thủ tục hành c...10 September 2014

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng...

UA-49266854-1