• Kế toán đóng vai trò là nhà tư vấn, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chủ doanh nghiệp

  Doanh nghiệp nhỏ nên thuê kế toán toàn thời gian hay thời vụ?...

  DOANH NGHIỆP NHỎ NÊN THUÊ KẾ TOÁN TOÀN THỜI GIAN HAY THỜI VỤ? Công ty khởi nghi...

 • hoa don dieu chinh khi sai sot

  Xuất, kê khai hóa đơn điều chỉnh đối với trường hợp sai tên, địa chỉ, mã số thuế...

  Xuất, kê khai hóa đơn điều chỉnh đối với trường hợp sai tên, địa chỉ, mã số thuế...

 • tien phat cham nop

  Cách xác định thời gian để tính tiền phạt nộp chậm thi hành quyết định xử phạt, ...

  (TCKT) - Cách xác định thời gian để tính tiền phạt nộp chậm thi hành quyết định ...

 • Van-ban-phap-luat-thue-moi-ban-hanh

  Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 về cải cách đơn giản thủ tục hành ch...

  Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ...

Hot Stuff

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán đóng vai trò là nhà tư vấn, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chủ doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ nên thuê kế toán t...29 August 2014

DOANH NGHIỆP NHỎ NÊN THUÊ KẾ TOÁN TOÀN THỜI GIAN HAY THỜI VỤ? Công ty khởi nghiệp do giai đoạn đầu chưa đủ tiềm lực có thể sử dụng dịch vụ thuê ngoài...

Hệ thống văn bản

Ứng dụng hỗ trợ

iHTKK 3.0.0

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống...25 August 2014

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ th...

Kiến thức - Kỹ năng

Điểm tin

Kế toán đóng vai trò là nhà tư vấn, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chủ doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ nên thuê kế toán t...29 August 2014

DOANH NGHIỆP NHỎ NÊN THUÊ KẾ TOÁN TOÀN THỜI GIAN HAY THỜI VỤ? Công ty khởi nghiệp do giai đoạn đầu chưa đủ tiềm lực có thể sử dụng dịch vụ thuê ngoài...

UA-49266854-1