Bài viết mới

Kế toán Bất động sản đầu tư : Thực trạng và định hướng phát triển

Kế toán Bất động sản đầu tư : Thực trạng và định hướng phát triển TS. HÀ THỊ THÙY VÂN (ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI) Bài đăng được trích từ Tạp chí Tài chính – Kỳ 1 – Tháng 3/2016 (628) Kế toán bất động sản đầu tư là nội dung quan trọng trong công tác kế

Phương pháp đánh giá chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Hiện nay, thông tin trên báo cáo tài chính thường bị điều chỉnh vì nhiều lý do. Số lượng doanh nghiệp có BCTC gian lận lận xu hướng ngày càng tăng. BCTC sai lệch báo hiệu sự suy giảm chất lượng thông tin tài chính. Do đó, người sử dụng cần thực hiện các thủ

Sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước trên thế giới kinh nghiệm cho kiểm toán nội bộ ở Việt Nam

Hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam KTNB đã được tổ chức ở những doanh nghiệp (DN) có quy mô lớn, nhưng trên thực tế bộ phận KTNB ở Việt Nam chưa thực sự phát huy hiệu

Nâng cao chất lượng phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh để phát triển bền vững doanh nghiệp Nhà nước

Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) cần quan tâm đó là: đánh giá hiệu quả và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Những chỉ tiêu nào được dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của DN? Phương pháp đánh giá? Và làm gì